Hantverket

 Skapandet sker med återhållsamhet och i små kvantiteter.

Konstverken byggs successivt upp i ett flertal tunna akryllager som bearbetas och omarbetas med några väl valda medium under lång tid. Man kan uppleva att de ändrar utseende under dygnet beroende på yttre faktorer som väder, vinklar och ljus. Detta beror på att vissa lager lyser igenom vid olika tidpunkter och ger tavlan lite olika karaktär.

Varje konstverk är tänkt att få betraktaren att fastna och försvinna in i konsten om så för ett litet ögonblick. Att ge den där lilla mentala pausen från omvärldens brus och inneslutas i den egna tanken och naturens helande kraft.

Japandi art – af Elbe, är konst kännetecknad av inre ro, harmoni och en elegant mystik som är i samklang med naturen. Varje verk har sitt egna poem för att stärka den tilltänkta upplevelsen ytterligare.

sv_SE