JAPANDI PIECEs

”Make a difference, piece by piece…”

Vid enstaka tillfällen släpper jag min begränsade samlingsserie ”Japandi Pieces”. Ett konstverk uppbyggt av ett antal mindre numrerade verk.   En möjlighet att köpa en liten bit av ett stort original

Samla dina ”Pieces” och se din konstsamling växa. Eller varför inte kombinera ihop ett större verk med flera bitar från samma årgång?

Vissa år ingår Piecestavlan i ett välgörenhetsprojekt för en utvald förmånstagare. Detta sker då under en begränsad period och därefter återgår samlingsserien och eventuellt kvarvarande konstverk till den ordinarie försäljningen. 

2023

MORGONFROST

2021

Milky way pieces

sv_SE