JAPANDI PIECEs

”Make a difference, piece by piece…”

Vid enstaka tillfällen släpper jag min begränsade samlingsserie ”Japandi Pieces”. Ett konstverk uppbyggt av ett antal mindre numrerade verk.   En möjlighet att köpa en liten bit av ett stort original men till en lägre kostnad. 

Samla dina ”Pieces” och se din konstsamling växa. Eller varför inte kombinera ihop ett större verk med flera bitar från samma årgång?

Vissa år ingår Piecestavlan i ett välgörenhetsprojekt för en utvald förmånstagare. Detta sker under en begränsad period och därefter återgår samlingsserien och eventuellt kvarvarande konstverk till den ordinarie försäljningen. 

2021

Milky way pieces

2023

Coming soon