KONSTNÄREN
Johanna Elbe

”A master of abstraction. With her delicate color selection and subtle texture, she creates pieces that fill spaces with calm. She seeks a meditative atmosphere for your space.”

– Christina Pomareta, Art Curator – Madrid.

Johanna Elbe (f. 1984) från Gislaved Småland, är en intuitiv konstnär idag verksam i Växjö där hon även studerade bildkonst och matematik på universitetet. Legitimerad gymnasielärare i bild och invald medlem i Svenska Konstnärsförbundet.

Skapandet har alltid varit en del av hennes liv. Men i takt med att livet förändras och nya åtaganden tillkom så tog hon en längre paus ifrån själva måleriet. Behovet att skapa försvann inte för att penslarna låg på hyllan utan förflyttades under denna tiden från canvasen till den kreativa processen i husrenovering, arkitektur och inredning.

Att hitta balans i dagens samhälle är svårt när det finns så otroligt många måsten och förväntningar på vad man ska klara av och orka med. Tillslut säger kroppen ifrån och man tvingas in i förändringar man kanska aldrig gjort annars. Detta ledde till att Johanna plockade fram penslarna igen efter nästan flera år för att hitta återhämtning och energi där det inte fanns någon. Hennes aktuella abstrakta verk blev då vägen tillbaka efter en lång tid av stress och utmattning. En elegant minimalistisk tolkning av naturen och ett försök till att skapa harmoni och eftertanke i vardagen. 

Johanna Elbe har vi flera tillfällen blivit jämförd med en modern John Bauer. Det finns en gemenskap i uttrycket kring den svenska naturen, där hennes abstrakta tolkning frambringar en slags sagolik anknytning men dock utan mytologiska väsen. 

Konsten med sitt sublima utryck strävar efter att fånga känslan och essensen av det valda naturelement. Varje tavla kompletteras sedan med ett poem för att skapa en djupare mening och dimension till konstnärens egna inre värld. Dessa två komponenter utgör det kompletta verket ihop och återspeglar ofta de behov Johanna själv har i sitt skapande. Att få tid till återhämtning och hitta andrum i kaoset runtomkring. Ett försök att få betraktaren att försvinna in i konsten – att både se det hon ser men också känna det hon känner.

sv_SE